Dofinansowanie dla firm


Dodany: 07:36:30 14.09.2017 3156 październik br. to data, gdzie osoby bezrobotne mogą składać wnioski o dotacje na założenie własnej firmy. Ponad 24 tys. złotych bezzwrotnej dotacji  może otrzymać osoba bez pracy, która zdecyduje się założyć i prowadzić własną firmę. Wszystko w ramach projektu "Fabryka firm" Stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja.
„Fabryka firm" to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.
Kto może wziąć udział w projekcie?
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Jakie powiaty obejmuje projekt?
Projekt obejmuje następujące powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruński, włocławski, aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, tucholski, żniński, miasta Grudziądz i Włocławek.
Formularz rekrutacyjny należy złożyć w terminie od 11.09.2017r. do 06.10.2017 r. w godzinach od 8.00 do 16.00. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja.
 
Zakres i formy wsparcia uczestników projektu "Fabryka firm":
- Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" (podstawowe przepisy prawne dotyczące założenia i funkcjonowania firmy; prawo pracy i przepisy BHP; podstawy księgowości; formy opodatkowania; podatek dochodowy; ZUS - obowiązki pracodawcy, rozliczenia, dokumentacja; US- podatki, deklaracje, prawa i obowiązki podatnika; biznesplan) - łącznie 20 godzin.
- Indywidualne doradztwo biznesowe dla każdego uczestnika projektu (56 osób).
- Dotacja na otwarcie własnej firmy w wysokości do 24 400 zł dla 42 osób.
- Comiesięczne wsparcie pomostowe na sfinansowanie bieżących kosztów działalności gospodarczej, w wysokości do 1200 zł przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy oraz do 1000 zł przez klejnych 6 miesięcy.
- Indywidualne doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Opieka i pomoc mentora w prowadzeniu firmy dla osób, ktore otrzymały dotację na rozpoczęcie dzialalności gospodarczej.
 
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: