Szpital na sprzedaż


Dodany: 07:36:21 02.12.2017 1117Zarząd Powiatu w Rypinie ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki z niedokończonym szpitalem przy ul. dra F. Dłutka i Mławskiej. Nieruchomość zabudowana budynkiem w stanie surowym o powierzchni użytkowej 3208,81 m² oraz łącznej powierzchni działki 0,7993 ha zapisana w księgach wieczystych  Nr WL1Y/00019819/6, Nr WL1Y/00022444/0, Nr WL1Y/00020620/4, Nr WL1Y/00019818/9 prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Rypinie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych stanowiąca własność Powiatu Rypińskiego.
Nieruchomość oznaczona działką nr 763/21, nr 765/8 i nr 765/6 jest położona na obszarze o przeznaczeniu podstawowym – usługi służby zdrowia, zabudowa i zagospodarowanie nieuciążliwe. Przeznaczenie uzupełniające – usługi towarzyszące i uzupełniające przeznaczenie podstawowe, w tym usługi i drobny handel związane z obsługą służby zdrowia.
Nieruchomość oznaczona działką nr 827/12 jest położona na obszarze o przeznaczeniu podstawowym – tereny urządzeń infrastruktury technicznej. Przeznaczenie uzupełniające – dojazdy wewnętrzne i zieleń izolacyjna.
Cena wywoławcza nieruchomości łącznie z podatkiem VAT wynosił 5.810.000,00 zł, wadium wynosi 290.500,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 w sali narad na II piętrze w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 11ºº. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium.
 
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: