Dofinansowanie na Dom Dziecka


Dodany: 07:41:47 02.12.2017 58228 listopada w Starostwie Powiatowym w Rypinie podpisana została umowa z firmą PHU TYMBUD Wojciech Szwech na wykonanie prac budowlanych na terenie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie.
Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku oraz dostosowanie istniejącego obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów. W ramach robót ogólnobudowlanych nastąpią zmiany w zakresie układu i podziału funkcjonalności pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i piętrze budynku, a także dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do nowego układu funkcjonalnego. Oprócz tego firma dokona wymiany wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i przeciwpożarowej oraz wykona instalację wentylacji, montaż instalacji monitoringu i sieci informatycznej. Ponadto powstanie opaska wokół budynku oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych i schody zewnętrzne. Roboty obejmą także prace z zakresu orynnowania i rur spustowych oraz wymiany nawierzchni tarasu na kostkę brukową. W tym tygodniu obiekt zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w celu podjęcia przez niego zaplanowanych prac. Roboty budowlane to jedna z trzech części realizacji projektu. Kolejne dwie obejmują zakup wyposażenia do Domu Dziecka i wykonanie placu zabaw zlokalizowanego przy budynku.
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 056 999,92 zł. Dofinansowanie, które Powiat Rypiński pozyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to kwota 539 809,85 zł.
 
źródło: Starostwo Powiatowe w Rypinie
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: