200 słów o Rypinie


Dodany: 16:41:50 03.12.2017 5025 grudnia o godz. 17.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie, ul. Warszawska 20, odbędzie się finał Konkursu Prozatorskiego im. Aleksandra Główczewskiego „200 słów o Rypinie”.

W skład tegorocznego jury weszli: dr hab. Anna Skubaczewska – Pniewska (UMK), dr hab. Maciej Wróblewski (UMK), starszy bibliotekarz Natalia Baran (MPBP w Rypinie). Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Rypina i powiatu rypińskiego. Konkurs objęty został patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Rypin oraz Dziekana Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu, a fundatorem cennych nagród jest Rada Miasta Rypin oraz Państwo Halina i Jarosław Meller, przyjaciele zmarłego w 2015 r. dr. Główczewskiego.

dr hab. Aleksander Główczewski – urodził się 7 maja 1966 r. w Rypinie, zmarł 9 lipca 2015 r. w Toruniu. Ukończył filologie polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Był nauczycielem języka polskiego, nauczycielem akademickim Instytutu Literatury Polskiej, pełniąc jednocześnie obowiązki zastępcy dyrektora tegoż Instytutu. Temat jego pracy magisterskiej brzmiał: Komizm w twórczości Bolesława Prusa. Pracę doktorską obronił w 2000 r., a kolokwium habilitacyjne zdał 5 maja 2015 r. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał: Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej. Zainteresowania naukowe obejmowały teorię literatury, fantastykę naukową. Największą pasją Aleksandra Główczewskiego była muzyka.
Od 2010 roku był jurorem w ogólnopolskim konkursie „Rypiński Album Poetycki” organizowanym przez rypińską książnicę. W 2014 r. był przewodniczącym jury Konkursu. Współpracował z biblioteką przy wydaniu antologii wierszy rypińskich poetów „Barwy życia” (autor słowa wstępnego) oraz popularyzując literaturę poprzez prelekcje popularnonaukowe. W 2016 r. z inicjatywy Małgorzaty Wysockiej i Jarosława Mellera – przyjaciół Aleksandra Główczewskiego – odbyła się I edycja konkursu prozatorskiego, nazwana jego imieniem, a zorganizowana przez MPBP w Rypinie.

Zapraszamy wszystkich chętnych!


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: