Dzień z festiwalem


Dodany: 12:26:21 04.12.2017 3756 grudnia o godzinie 13;00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Rypinie odbędzie się VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Podczas festiwalu swój wykład wygłosi dr hab. Piotr Gawliczek.
Dr hab. Piotr Gawliczek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dyrektorem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności oraz kierownikiem Centrum E-learningu KSW. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk wojskowych, a w 2009 roku stopień doktora habilitowanego nauk wojskowych. W sferze zainteresowań naukowych znajdują się kwestie technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształcenia na odległość, strategii, komunikacji strategicznej, mediów społecznościowych oraz przywództwa. Jest autorem licznych monografii, artykułów, recenzji dot. wspomnianej sfery, zarówno w języku polskim, jak językach obcych. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych podmiotów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa oraz obronności. Dotychczas wypromował pięciu doktorów, z czego dwie rozprawy zostały napisane w języku angielskim. Włada kilkunastoma językami, a jego pasją jest Nordic Walking.
 
 
 
 
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: