Obowiązek dekomunizacyjny


Dodany: 09:59:56 09.01.2018 602 
W ostatnim czasie kwestie związane z tzw. dekomunizacją ulic pojawiły się również w naszym mieście. Sporo kontrowesji pojawiło się ze zmianą ulicy 21 Stycznia na Powstania Styczniowego. Dlatego przedstawiamy krótkie zestawienie informacji na temat zmian adresu w dokumentach osobistych, księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych.
 
Dowody osobiste, prawa jazdy i dowody rejestracyjne:
 • zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste, prawa jazdy i dowody rejestracyjne zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);
 • nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych, praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych;
Sprawy meldunkowe
 • zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu;
 • w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy, należy złożyć w Urzędzie Miasta Rypin stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu (pokój 2, tel. 54 280 96 18).
 
Wymiana tabliczek z nazwą ulicy
 • za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miasta Rypin.
Wymiana tabliczek z numerami domów
 • zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Księgi wieczyste
 • nie ma konieczności składania wniosku w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
 • zmiany zostaną dokonane z urzędu, do każdej księgi wieczystej zostanie przesłane zawiadomienie o zmianie oznaczenia nieruchomości.
Ewidencja działalności gospodarczej (CEDIG):
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta Rypin (pokój 208) wniosek CEIDG-1;
 • wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.
Gospodarowanie odpadami
 • nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
 • Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin (pokój 200, tel. 54 280 96 47).
Podatek od nieruchomości
 • nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
 • Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rypin (pokój 207).
Urząd Skarbowy
 • osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017;
 • druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Rypinie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01;
 • formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Oddziale ZUS w Rypinie. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na ww. adres.
Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:
 
 • ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej
 
źródło: wyborcza.pl
 

Komentarze

-Gość-:

2018-01-09 12:13:00

całe szcz ęście ze żadna władza nie trwa wiecznie , i przyjdzie czas depisacji


Gość 2:

2018-01-09 14:25:29

No i stało się!ciekawe czy nasi!!!radni wiedzą Kiedy wybuchło powstanie styczniowe!?


-Gość-:

2018-01-09 15:11:18

Co ma ktoś z Bydgoszczy do zmiany nazwy ulicy w Rypinie?Tyle samorządów potrafiło się postawić i nie doprowadzić do bzdurnych zmian.No ale w Rypinie kto podniesie rękę na majestat?Nieżle się popisaliście pisowska rado.Wstyd do delikatne słowo.Będziemy pamiętać.Wybory blisko.


-Gość-:

2018-01-10 09:51:38

a kiedy ul Kaczynskiego w Rypinie


-Gość-:

2018-01-11 12:01:38

Redaktor Tomasz Lis powiedział dzisiaj,że jeśli polityk ma człowieka w dupie,to nie zasługuje ani na głos,ani na szacunek.


Dodaj komentarz: