Zwrot podatku akcyzowego


Dodany: 07:18:44 21.02.2018 301Zostało kilka dni na składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Równocześnie o zwrot podatku akcyzowego może ubiegać się również dzierżawca gruntów rolnych, musi jednak zgłosić to we wniosku. Gospodarz nawet nie musi załączać umowy dzierżawy do takiego wniosku, ponieważ zgodnie z prawem zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze przysługuje dzierżawcy nawet w przypadku zawarcia jedynie ustnej umowy dzierżawy. 
 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego,  a zatem w 2018 r. wynosić będzie 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego – niniejsza stawka została ogłoszona poprzez rozporządzenie. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych roczny limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi więc 86,00 zł.
 
I termin składania wniosków:
 
od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
 
II termin składania wniosków:
 
od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
 
Wniosek zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnik musi złożyć w urzędzie gminy. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w danym okresie. Co ważne, faktury musza być wystawione na osobę, która wnioskuje o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. 
 
Zgodnie z prawem, burmistrz lub wójt ma 30 dni od dnia złożenia przez rolnika wniosku na wydanie decyzji o wysokości zwrotu podatku akcyzowego. W przypadku wniosków składanych w lutym, taka decyzja musi zostać wydana między 3 a 30 kwietniem 2018 roku. W przypadku wniosków o zwrot akcyzy składanych w sierpniu, Urząd ma czas na wydanie decyzji między 1 a 31 października 2018 r. 
 
W tym czasie rolnik powinien otrzymać pieniądze za nadpłaconą akcyzę. Środki te otrzyma na rachunek bankowy podany we wniosku, bądź odbierze osobiście w urzędu gminy. 
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: