Sesja Rady Miasta Rypin


Dodany: 13:01:25 12.03.2018 566Radni miejscy spotkają się dziś i będą obradować na zwołanej XLVIII sesji Rady Miasta Rypin. Początek obrad sesji Rady Miasta Rypin o godz. 13.30. Sesję będzie można śledzić na żywo na stronie www.rypin.eu. Podczas sesji radni będą zajmować się bieżącymi sprawami miasta. Burmistrz Miasta przedstawi informację dt. inwestycji z 2017 roku oraz założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 
1. Sprawy organizacyjne: 
a/ otwarcie obrad XLVIII  sesji Rady  Miasta Rypin i stwierdzenie qvorum, 
b/ przyjęcie porządku obrad  XLVIII sesji, 
c/ przyjęcie protokołu  XLIV, XLV, XLVI i XLVII sesji Rady Miasta Rypin, 
d/ komunikaty  Przewodniczącego  Rady Miasta. 
2. Wręczenie nagród  w III Powiatowym Konkursie o  Żołnierzach Wyklętych. 
3. Prezentacja i podsumowanie  realizacji projektu  pn.  Rypin na  ścieżkach  do 
    niepodległości  wdrożonego przez Muzeum Ziemi  Dobrzyńskiej  dofinansowanego ze    
    środków  Programu  Niepodległości. 
4. Informacja  Burmistrza  Miasta Rypin  dot. realizacji inwestycji  w 2017 roku. 
5. Prezentacja  założeń  planu  miejscowego  zagospodarowania  przestrzennego  przy ul. 
     Koszarowej  i planów miasta  dot. przedmiotowego  obszaru. 
6. Sprawozdanie Burmistrza  Miasta Rypin z działalności w okresie od  XLIV sesji, w 
      tym z realizacji uchwał . 
7. Sprawozdanie przewodniczących  Komisji  Rady z prac Komisji. 
8. Podjęcie uchwał : 
a/ w sprawie zasad udzielania dotacjicelowychna dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust.4  pkt.1 lit.a ustawy Prawo ochrony środowiska (projekt uchwały Nr  XLVIII/ 312/2018), 
b/ w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Miasta  Rypin na 2018 rok (projekt uchwały Nr XLVIII/313 /2018), 
c/  w sprawie okręgów wyborczych, ( projekt uchwały Nr  XLVIII/ 314 /2018), 
d/ w sprawie  określenia  wysokości  opłaty  za korzystanie  z wychowania  przedszkolnego uczniów  objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  w roku 
    kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  oraz określenia warunków  zwolnienia  z tej opłaty (projekt uchwały Nr XLVIII/315/2018), 
e/ w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  szkół i przedszkoli, dla których    
    organem prowadzącym jest  Gmina Miasta Rypin (projekt uchwały Nr  XLVIII/316      /2018), 
f/ w sprawie lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci i młodzieży (projekt uchwały Nr XLVIII/317 /2018), 
g/ w sprawie  szczegółowych warunków  udzielania  pomocy dzieciom  i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia  dla uzdolnionych  uczniów  oraz tryb  postępowania w tych sprawach  (projekt uchwały Nr  XLVIII/ 318 /2018), 
h/ w sprawie zatwierdzenia  planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały Nr 
    XLVIII/ 319 /2018), 
i/ zmieniająca uchwałę  w sprawie  uchwalenia budżetu miasta  Rypin na  2018 rok (projekt uchwały Nr  XLVIII /320/2018), 
j/ zmieniająca uchwałę  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy 
     Miasta Rypin  na lata  2018-2026 (projekt uchwały Nr XLVIII/ 321/2018), 
k/ w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rypin (projekt uchwały Nr  XLVIII/322/2018), 
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie  obrad  XLVIII sesji Rady Miasta Rypin.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: