Zmiana w organizacji ruchu


Dodany: 19:48:13 03.08.2018 474W związku z lokalizacją zaplecza dla przebudowy mostu przez rzekę Rypienicę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 (ul. Kościuszki), wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi gminnej nr 120617C (ul. Nadrzeczna) przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, celem zajęcia pasa drogowego pod zaplecze budowy.

Przewidywany okres obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu: od 30 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o powiadomienie mieszkańców o czasowej likwidacji parkingu przy ulicy Nadrzecznej na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki.


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: