Piknik w Sadłowie


Dodany: 20:51:59 12.08.2018 3684 sierpnia 2018 r. odbył się piknik rodzinny w Sadłowie. Podczas imprezy, udostępnione zostały zwiedzającym pomieszczenia pałacu w Sadłowie, który w wyniku prac termomodernizacyjnych zyskał nowy wygląd.

Pałac w Sadłowie jest jedynym tego typu obiektem w Gminie Rypin. Położony w miejscowości o zwartej zabudowie, obok zabytkowego kościoła wybudowanego w połowie XVIII w., pozostałości po zamku rycerskim (grodzisko) z XIV w., miejsca potyczki powstańców styczniowych oraz innych licznych walorów historyczno-turystycznych, stanowi dobrą bazę do rozwijania działalności kulturalno-edukacyjnej. Remont budynku pałacu w Sadłowie prowadzony był sukcesywnie od wielu lat. W roku 2013 przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzono remont trzech pomieszczeń (projekt pn. „Dobrzyński Dwór Szlachecki”), następnie w kolejnym roku, również w ramach tego programu, przeprowadzono remont kolejnych dwóch pomieszczeń (izba etnograficzna, izba przyrodnicza) oraz remont zaplecza sanitarnego. Łączny koszt tych remontów wyniósł 232 tys. zł, z czego kwota 128 tys. zł pochodziła z dofinansowania. Największe i zarazem najbardziej widoczne z zewnątrz prace remontowe, przeprowadzono w latach 2017-2018 przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, podczas realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”. W ramach tego projektu, wykonano m.in. wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, osuszanie piwnic i fundamentów, montaż okien połaciowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasu, schodów zewnętrznych, budowę kotłowni i instalacji CO, wymianę instalacji elektrycznej i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz remont elewacji zewnętrznej. Wykonawcą zadania była Firma Wielobranżowa „Krajan” Jan Krawulski z Rypina. Wszystkie prace zostały wykonane bardzo profesjonalnie i w założonym terminie, chociaż nie były łatwe z uwagi na fakt, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i całość robót objęta była nadzorem konserwatorskim. W ramach ostatniego projektu, na remont pałacu w Sadłowie wydatkowano kwotę około 1,4 mln zł, przy dofinansowaniu 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji tj. prawie 800 tys. zł. Wiele rzeczy pozostało jeszcze do zrobienia i w miarę posiadanych możliwości finansowych, będziemy realizować kolejne inwestycje w pałacu w Sadłowie.

Planuje się, aby w przyszłości pałac stał się centrum życia kulturalnego Gminy Rypin, gdzie będą mogły być realizowane różnorakie projekty skierowane do mieszkańców i gości nas odwiedzających np. zajęcia dla seniorów, dzieci i młodzieży, szkolenia, konferencje, spotkania integracyjne, imprezy kulturalne itp. Wszystkie działania zmierzają do tego, aby pałac w Sadłowie stał się architektoniczną wizytówką Gminy Rypin oraz miejscem do prowadzenia działań w sferze społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

źródło: UG Rypin

 

 

 


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: