Pieniądze dla muzeum


Dodany: 22:29:07 13.10.2018 294Dzięki tegorocznej edycji konkursów ofert w ramach programów Ministra Kultury rypińskiemu muzeum poszczęściło się aż trzykrotnie. O pierwszym dofinansowaniu już Państwa informowaliśmy tj. o środkach na dwuletni program polegający na opracowaniu i publikacji wyników badań archeologicznych w Sadłowie na stanowisku kultury wielbarskiej. Drugi to weryfikacja, opracowanie i publikacja na temat zbrodni niemieckich na terenie Ziemi Dobrzyńskiej. Projekt także dwuletni, a dofinansowanie pochodzące z programu dedykowanego dla Instytucji Kultury Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej. Trzeci grant rypińskiego muzeum to środki , które wydatkowane będą z programu Infrastruktura Kultury na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w budynku Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.


Bezpiecznie w środku i na zewnątrz
Budynek Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie to XIX – wieczna kamienica, o niezwykłej historii, która została zmodernizowana w latach 2002-2007. W efekcie udało się uzyskać obiekt w całości przeznaczony na działalność kulturalną. Stąd obok muzeum miejsce w budynku znalazła dla siebie także biblioteka. Dzięki dofinansowaniu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uda się zainstalować sieć telewizji CCTV monitorującej powierzchnie wystawiennicze muzeum jak i jego obejście zarówno od frontu jak i z tyłu. Taki system jest niezwykle potrzebny, mimo, iż w samym Rypinie nie notuje się jakichś „spektakularnych” aktów wandalizmu, to jednak bezpieczeństwo zabytków zgromadzonych jak i bezpieczeństwo ludzi przebywających wewnątrz jest bardzo ważne.


Klimat sprzyjający zabytkom
Dzięki otrzymanym środkom zarówno z MKiDN (20000zł) jak i dotacji celowej z budżetu miasta Rypin ( 29420zł) uda się także zakupić do muzeum zestaw klimatyzatorów, które pozwolą utrzymywać bardziej stabilne warunki odpowiednie przechowywaniu jak i eksponowaniu zabytków. Obecnie trwają procedury mające na celu wyłonienie dostawców.


Komentarze

-Gość-:

2018-10-17 15:16:46

imć Kiemlicz nową szatę zdobył


Dodaj komentarz: