Przebudowa drogi gminnej


Dodany: 23:15:12 27.11.2019 592Dnia 25 listopada 2019 r. Gmina Skrwilno podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120425C Skudzawy – Urszulewo ETAP II – od km 0+000 do km 2+300 odcinek od km 0+000 do km 1+390” w ramach dofinansowania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowy termin realizacji zadnia: do 30 maja 2020.

Wartość zadania: 1 140 658,95 zł.

 

źródło:UG Skrwilno


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: