Remont pałacu w Sadłowie


Dodany: 22:25:27 18.02.2020 271Dnia 7 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rypin, a firmą DOM-PLAST Karol Dąbrowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”. Koszt robót budowlanych wyniesie 395.143,81 zł brutto.

Umowa z wykonawcą obejmuje następujące roboty budowlane :

- remont kompleksu pomieszczeń (parter) na potrzeby seniorów, w tym wydzielenie pomieszczenia sanitarnego (toaleta) i zaplecza socjalnego,

- remont pomieszczenia dla klubu młodzieżowego (I piętro),

- wydzielenie pomieszczenia na zaplecze sanitarne (toalety) i zaplecze socjalne dla klubu młodzieżowego (I piętro),

- remont pomieszczenia administracyjno-gospodarczego dla osób zatrudnionych przy realizacji projektów społecznych,

- dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego do integracji społecznej uczestników projektów społecznych (ułożenie podłogi, wydzielenie kącika sanitarnego) znajdującego się na drugim piętrze – poddasze budynku,

- remont klatki schodowej od parteru do II piętra oraz korytarza na pierwszym piętrze.

Projekt „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej” obejmuje również dostawę wyposażenia. Wykonawcą tej części projektu będzie firma PB ׀ tenders Jakub Pawulski z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę brutto 97.451,67 zł. Wyposażenie w/w pomieszczeń będzie obejmować zakup mebli, sprzętu AGD, sprzętu RTV, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń i sprzętu biurowego oraz zakup schodołazu umożliwiającego poruszanie się po schodach osobom niepełnosprawnym.

Roboty budowlane oraz dostawa wyposażenia zostanie zrealizowana w pierwszym półroczu 2020 roku.

Projekt „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Projekt jest powiązany z Lokalną Strategią Rozwoju i sfinansowany w jej ramach.

 

źródło:Gmina Rypin


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: