Projekt KGW Trąbin Rumunki


Dodany: 08:49:33 02.10.2020 574Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin-Rumunki z Gminy Brzuze jest realizatorem projektu pn. “Dobrzyńskiej poznawanie, świętowanie”. Poprzez realizację Projektu chceliśmy zachęcić mieszkańców do wspólnego podtrzymywania tradycji historycznego regionu ziemi dobrzyńskiej, a także wspólnej promocji, upowszechniania i odkrywania walorów kulturowych, przy jednoczesnym dbaniu o integrację i wzmacnianie lokalnej tożsamości - mówi Agnieszka Rzymkowska, przewodnicząca KGW Trąbin-Rumunki.
W ramach przedsięwzięcia Koło było organizatorem konkursów m.in. na „prezentację zwyczajów dobrzyńskich”, "tradycyjną dobrzyńską potrawę", „tradycje dobrzyńskie” oraz "tradycje dobrzyńskie z gęsią w tle". Ponadto podczas Dożynek Powiatowych wraz z współorganizatorami Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Rypin i pod Patronatem Poseł na Sejm RP Anny Gembickiej organizowało konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Również w tym dniu odbył się koncert finałowy zespołu TURNIOKI. Zespołu łączącego tradycyjne, etniczne i folklorystyczne brzmienia z wieloma gatunkami muzycznymi z pogranicza popu, muzyki alternatywnej.
W sierpniu w ramach Projektu odbył się wyjazd poznawczy do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Koło było organizatorem warsztatów, kursów z rękodzielnictwa, robienia ozdób ludowych, kulinarnych.

Projekt realizowany był w ramach ogólnopolskiego programu EtnoPolska 2020, a finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. Projekt trwa do 15 października 2020 roku.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.
Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.
Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów
obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

 

 

 


Galeria zdjęć:


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: