VIDEO Inwestycje w Brzuzem


Dodany: 10:10:05 18.11.2020 717 

Na przełomie października i listopada w gminie Brzuze zostały zakończone ważne inwestycje drogowe. W Trąbinie Rumunkach została oddana do użytku droga gminna o długości 2363 metrów. Uroczystego otwarcia oraz przecięcia wstęgi dokonali: Anna Gembicka – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Lokalnego, Jan Koprowski – wójt gminy Brzuze, Agnieszka Betlejewska, Paweł Kusiński i Krzysztof Budziński – radni rady gminy, Andrzej Kurda – wykonawca drogi i ksiądz Andrzej Bytner - proboszcz trąbińskiej parafii, który dokonał również poświęcenia drogi. W uroczystości brali udział sołtysi Teresa Sieklicka z Trąbina Rumunek i Mieczysław Gęsicki z Trąbina, a także mieszkańcy, gminni radni i pracownicy samorządowi.

Zmodernizowany odcinek łączący drogę powiatową Trąbin-Dobre z sąsiednią gminą Radomin poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców, a także pieszych. Zakres prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowania, montaż oświetlenia hybrydowego, wykonanie zjazdów oraz oczyszczenie rowów odwadniających i budowę przepustów. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna, a remont był możliwy dzięki uzyskaniu przez gminę dofinansowania z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Kolejną zakończoną inwestcją w Brzuzem to oddanie do użytku  dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 1945 metrów. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in.: wicewojewoda Józef Ramlau, starosta Jarosław Sochacki, wicestarosta Piotr Czarnecki, Marzena Łukowska – społeczna asystent poseł Anny Gembickiej, radny powiatu Leszek Krajnik, radny gminy Leszek Borkowski, sołtys Janusz Pawlak, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, przedstawiciele wykonawcy oraz wójt Jan Koprowski. Oddane do użytku drogi poświęcił ks. kanonik Zbigniew Morawski.

W wyniku prac inwestycyjnych na drogach Brzuze-Kleszczyn i Brzuze-Piskorczyn poszerzono jezdnie, odbudowano pobocza, rowy odwadniające, zjazdy i przepusty. Powstały też odcinki chodników, perony, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie drogowe. Droga zrealizowana została dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, środków z budżetu Powiatu Rypińskiego i Gminy Brzuze. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.

 

tekst:UG Brzuze

 


Komentarze

Emeryt:

2020-11-19 15:06:37

Zapraszamy do obejrzenia odcinka drogi, od szosy Gulbiny-Ruszkowo, w miejscowości Marianowo, w kierunku jeziora Trąbin....


-Gość-:

2020-11-20 14:00:10

wszędzie tych księży ciągną....masakra


Dodaj komentarz: