Nowe siłownie pod chmurką


Dodany: 18:45:57 22.02.2021 471W ubiegłym tygodniu, zakończyły się w Trąbinie i Ugoszczu prace związane z montażem urządzeń siłowni napowietrznych. Zadanie zrealizowane zostało ze środków budżetu Gminy Brzuze oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
Gmina Brzuze podejmuje działania zmierzające do zagospodarowania wsi, do których należy m.in. tworzenie miejsc wypoczynku oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Strefy rekreacyjno-wypoczynkowe są powiększane o nowe tereny zielone, gdzie powstają siłownie, place zabaw, ścieżki rowerowe czy pomosty. Pierwsze elementy do ćwiczeń na świeżym powietrzu zostały zainstalowane już w roku 2018 i korzystać z nich można było dotąd w Brzuzem, Gulbinach, Ostrowitem, Radzynku i Żałem.
 
źródło:UG Brzuze

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: