VIDEO Budowa sali gimnastycznej


Dodany: 20:58:55 02.03.2021 309Zobii Bud sp. z o.o. s.k. z Sierpca wybuduje salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu. 1 grudnia 2020 r. umowę w tej sprawie podpisał w imieniu wykonawcy prezes zarządu Janusz Sekulski oraz w imieniu Gminy Brzuze wójt Jan Koprowski przy kontrasygnacie skarbnika Anny Szabat. W spotkaniu uczestniczyli również radni: Adam Tułodziecki i Jarosław Puciński, sołtys Zbigniew Boniecki, dyrektor szkoły Ewa Cyrankowska, kierownik referatu rozwoju Wioletta Czarnecka oraz pracownicy samorządowi.
Sala sportowa służyć będzie realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole, organizacji turniejów i widowisk oraz imprez środowiskowych. Zakończenie prac oraz oddanie sali do użytku przewidziane jest na 2022 rok.
Gmina Brzuze otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska, finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu - w wysokości 50% wartości zadania oraz dodatkowo na 2020 r. w kwocie 350.000,00 złotych z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 4.298.067,00 złotych.

 

 


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: