Park w nowej odsłonie


Dodany: 22:22:08 23.03.2021 916W parku miejskim przy ul. E. Orzeszkowej trwają prace rewitalizacyjne. Dzięki temu udostępniona zostanie południowo-wschodnia części parku, która przez silne zachwaszczenia oraz brak ciągów pieszych, była do tej pory słabo dostępnym i nieuczęszczanym miejscem. Dodatkowo teren ten zanieczyszczony był gromadzonym przez lata odpadami.

Zakres prac rewitalizacyjnych przewiduje wykonanie stawu, budowę pomostu i małej altany wypoczynkowej, budowę ścieżki rowerowej i ciągów pieszych, montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery), montaż oświetlenia zewnętrznego parkowego oraz nasady nowych roślin bylinowych, drzew i krzewów.

Aby park zyskał nowe, atrakcyjne do wypoczynku miejsce konieczne było przeprowadzenie niezbędnej wycinki zniszczonych drzew. – Wycinki zawsze wzbudzają kontrowersje, co jest oczywiste, gdyż prawie każde drzewo stanowi wartość przyrodniczą, niemniej jednak czasami zabiegi te są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W obszarze, gdzie nie przebywają osoby, łamiące się drzewa nie stanowią zagrożenia i można zostawić je do ich naturalnego rozkładu, co dotychczas miało miejsce w obecnie rewitalizowanej części parku - wyjaśnia Zastępca Kierownika Wydziału Nieruchomości i Środowiska w Urzędzie Miasta Rypin Przemysław Rębacz.

Usunięte w parku drzewa zostały wytypowane do wycinki na podstawie profesjonalnej oceny drzewostanu, wykonanej przez firmę specjalizującą się w tej dziedzinie. W głównej mierze wycięte zostały obumierające oraz silnie uszkodzone topole kanadyjskie. Dodatkowo zauważyć należy, że obszar rewitalizowanej części parku jest trudnym siedliskiem dla drzew, co ma związek z gruntem torfowym oraz ogólnie podmokłym charakterem tego obszaru. Czynniki te w znacznym stopniu przyśpieszają postępowania uszkodzeń próchnicznych w pniach drzew oraz wymuszają płytkie korzenienie. Zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego wszystkie usuwane drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadami drzew oraz kompozycjami krzewów.

-  Systematycznie prowadzimy w naszym mieście działania, które mają na cele tworzenie nowych, atrakcyjnych i zielonych miejsc. Cieszę się, że dotychczas zaniedbane przez lata miejsca w naszym parku zyskają zupełnie nowe oblicze. Jestem przekonany, że po rewitalizacji  „zielone płuca” Rypina staną się jeszcze chętniej odwiedzanym przez mieszkańców miejscem do wypoczynku, spacerów i spędzenia wolnego czasu – mówi Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski.

Projekt „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimat, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Wykonawcą zadania jest firma BART-TECH Bartosz Pawłowski z Rusinowa. Prace rewitalizacyjne zakończą się w tym roku.

 

źródło:UM Rypin


Galeria zdjęć:


Komentarze

janek:

2021-04-21 11:23:14

wow ale super


Viki Gabor:

2021-04-21 11:28:20

Mowie tak do Janek ;))


Dodaj komentarz: