Projekt w ramach NoweFio


Dodany: 08:17:06 14.07.2021 1601Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej realizuje długofalowy i kompleksowy program nakierunkowany na rozwój organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich. Jako jedna z nielicznych organizacji w regionie uzyskaliśmy ogromne wsparcie na rozwój w ramach edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co jest niewątpliwie dużym sukcesem, ale i wyzwaniem. Nasz projekt przeszedł dwuetapowy system oceniania i znalazł się wśród 444 dofinansowanych wniosków na ponad 2 tysiące zgłoszonych - mówi Marzena Łukowska, prezes Stowarzyszenia.

Celem głównym Programu NoweFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Program realizowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nasz Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023, w jego ramach chcemy zwiększyć aktywność społeczną w naszym powiecie, w związku z czym stawiamy cel: zwiększenie zaangażowania mieszkańców w powiecie rypińskim w działalność organizacji pozarządowych i wzmocnienie potencjału sektora obywatelskiego w Gminie Skrwilno, poprzez organizacje warsztatów tematycznych i zarejestrowanie nowych kół gospodyń wiejskich. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty, które podzielone zostały na dwa cykle:
- warsztaty teoretyczne. Zadaniem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy na temat organizacji pozarządowych/wolontariatu, aktywności i samoorganizacji obywatelskiej. Uczestnicy zdobędą kontakty z innymi Kołami, będą mogli wymieniać się doświadczeniami z innymi członkami NGO i wolontariuszami podnosząc swoje kompetencje w zakresie wspólnej współpracy w działalności organizacji pozarządowych. Wzmocnione zostaną więzi społeczne i zbudowane zostanie zaufanie do organizacji pozarządowych.
- warsztaty tematyczno-praktyczne. Zadaniem warsztatów będzie zachęcenie mieszkańców do aktywnego działania w NGO, wzmocnione zostaną więzi społeczne, wzrośnie zaufanie do NGO. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą nowe umiejętności manualne, a także praktyczną wiedzę, która pozwoli na skuteczną obronę organizmu przed infekcjami. W ramach cyklu odbędą się warsztaty etnograficzno–artystyczne oraz jak kształtować odporność za pomocą naturalnych produktów i zdrowych nawyków.

Nabór na warsztaty i wyjazdy właśnie trwa, rekrutacja prowadzona jest do 18 lipca br., zapisać się można na naszej stronie www.facebook.com/StowarzyszenieZiemiaDobrzynska.

W Projekcie przewidziane jest wydanie publikacji nt. kształtowania odporności za pomocą naturalnych produktów i zdrowych nawyków. Dzięki publikacji przekażemy rzetelną wiedzę (potwierdzoną naukowo), która pozwala na skuteczną obronę organizmu przed infekcjami. Autorami publikacji będą osoby zajmujące się tematyką zawodowo i naukowo. Publikacja będzie rozdawana wszystkim uczestnikom uczestniczącym w Projekcie bezpłatnie w celu propagowania zdrowego stylu życia.

W zadaniu zaplanowane jest utworzenie Punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, osób działających lub chcących działać społecznie, wolontariuszy, w tym konsultacje o dowolnych problemach związanych z działaniem organizacji pozarządowej. Doradca pomoże w rozpoznaniu potrzeb związanych z organizacją, udzieli odpowiedzi na pytania związane z przepisami i aspektami formalnymi, skonsultuje dokumenty, podpowie jak zwiększyć aktywność obywatelską i powiększyć kapitał społeczny.

Na zakończenie Projektu, w 2023 roku odbędzie się uroczysta gala - Forum Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych, będzie to minikonferencja, lokalne spotkanie przedstawicieli Kół, organizacji pozarządowych, wolontariuszy, ekspertów oraz osób, instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki społecznej, organizacji pozarządowych. Celem Forum będzie debata na temat organizacji pozarządowych, wolontariatu, podsumowanie Projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: