Rekrutacja na warsztaty


Dodany: 08:19:48 16.07.2021 1339Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej realizuje długofalowy i kompleksowy program nakierunkowany na rozwój organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023, w ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty, które podzielone zostały na dwa cykle:
- warsztaty teoretyczne. Zadaniem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy na temat organizacji pozarządowych/wolontariatu, aktywności i samoorganizacji obywatelskiej. Uczestnicy zdobędą kontakty z innymi Kołami, będą mogli wymieniać się doświadczeniami z innymi członkami NGO i wolontariuszami podnosząc swoje kompetencje w zakresie wspólnej współpracy w działalności organizacji pozarządowych. Wzmocnione zostaną więzi społeczne i zbudowane zostanie zaufanie do organizacji pozarządowych.
- warsztaty tematyczno-praktyczne. Zadaniem warsztatów będzie zachęcenie mieszkańców do aktywnego działania w NGO, wzmocnione zostaną więzi społeczne, wzrośnie zaufanie do NGO. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą nowe umiejętności manualne, a także praktyczną wiedzę, która pozwoli na skuteczną obronę organizmu przed infekcjami. W ramach cyklu odbędą się warsztaty etnograficzno–artystyczne oraz jak kształtować odporność za pomocą naturalnych produktów i zdrowych nawyków.

Do 18 lipca trwa rekrutacja na warsztaty i wyjazdy.

Warsztaty tematyczno-praktyczne:
1. "Odporność. Warsztaty zielarskie” - czym jest odporność ? Naturalne metody wzmacniania odporności;
2. "Piramida zdrowego żywienia” - kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Czym jest piramida zdrowego żywienia? Jak stosować w praktyce?;
3. "Miodowy ogród w Krainie Skrwy” - życie pszczół i produkty, które nam dają;
4. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Dobór odpowiednich produktów żywieniowych, ich wpływ na zdrowie i odporność człowieka;
5. Rola wysiłku fizycznego w kształtowaniu zdrowia i odporności. Rodzaje wysiłku fizycznego, jego zalety wpływające na odporność;
6. Czarny bez i jego zastosowanie w kształtowaniu zdrowia i odporności człowieka;
7. Wykorzystanie właściwości tradycyjnych odmian polskich owoców - pigwowiec, czarna porzeczka, czerwona porzeczka;
8. Innowacyjne metody wpływu na zdrowie i odporność człowieka.
warsztaty teoretyczne:
1. "ABC Organizacji pozarządowych" - 2 warsztaty;
2. "Organizację pozarządowe, wolontariat - nie jesteś sam!" - 2 warsztaty;
3. "Współpraca biznes & organizacja pozarządowa" - 2 warsztaty;
4. "Organizacje pozarządowe - finansowanie inicjatyw" - 2 warsztaty.

Termin: od 24 VII do X 2021 roku.

Wyjazdy studyjno-branżowe, termin: I wyjazd - VIII 2021 roku, II wyjazd IX 2021 roku.


Liczba miejsc ograniczona na warsztaty: 15 osób, wyjazd: 40 osób.

W każdym naborze zostaną przygotowane listy rezerwowe, będzie ok. 30% dodatkowych miejsc na poszczególne działanie.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Celem głównym Programu NoweFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Program realizowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: