VIDEO Rewitalizacja parku


Dodany: 20:48:44 26.08.2021 287W parku miejskim przy ul. E. Orzeszkowej trwają prace rewitalizacyjne, dzięki którym mieszkańcy będą mogli korzystać z jego południowo-wschodnia części. Do tej pory zaniedbana część parku ma szanse stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Zakres prac przewiduje wykonanie stawu, budowę pomostu i małej altany wypoczynkowej, budowę ścieżki rowerowej i ciągów pieszych, montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery), montaż oświetlenia zewnętrznego parkowego oraz nasady nowych roślin bylinowych, drzew i krzewów. – Z tym miejscem wiążemy spore nadzieje. Chciałbym, żeby park, wraz ze modernizowanym Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, stał się zielonymi płucami Rypina, nowym centrum rekreacyjno-wypoczynkowym dla mieszkańców zarówno naszego miasta jak i okolic – opowiada burmistrz Paweł Grzybowski. Projekt „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: