VIDEO Porozmawiajmy o religii


Dodany: 19:25:50 06.03.2023 123W ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o religii” 20 lutego gościliśmy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie ks. kan. dr. Włodzimierza Piętkę. Prelekcja była zatytułowana „Katolickie perspektywy dialogu ekumenicznego: między życiem i nawróceniem”. W ramach tego cyklu gościliśmy już księdza Dawida Mendroka z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie, Pastora Ryszarda Kaczmarka z Kościoła Zielonoświątkowego w Rypinie. Ksiądz Włodzimierz Piętka jest dyrektorem oddziału płockiej edycji tygodnika „Gość Niedzielny”. Jet też referentem do spraw ekumenizmu Diecezji Płockiej. Prelegent przyniósł na spotkanie dwie księgi, które były punktem odniesienia dla poniedziałkowej dyskusji. Najważniejsza z punktu widzenia spotkania to Biblia Ekumeniczna, rzecz stosunkowo nowa, jej promocja odbyła się dwa lata temu w Warszawie. Z tej Biblii korzystają wszystkie Kościoły Chrześcijańskie w Polsce. Na samym początku znajduje się w niej tzw. imprimatur, czyli zgoda wszystkich zwierzchników kościelnych, oficjalna aprobata władz kościelnych wraz z ich błogosławieństwem, których udzielili przedstawiciele: Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Chrystusowego w RP. Jest to zupełnie nowe tłumaczenie przygotowane przez Kościoły Chrześcijańskie w Polsce, w takim praktycznym użyciu Biblia ta jest wykorzystywana przynajmniej raz w roku, kiedy trwa Tydzień Ekumeniczny. W Kościele Katolickim, który ma własne tłumaczenia liturgiczne zatwierdzone przez Watykan, na ten szczególny czas, jakim jest Tydzień Ekumeniczny, odkładane są lekcjonarze, księgi liturgiczne i wszyscy korzystają z Biblii Ekumenicznej. Jest to niezwykłe osiągnięcie ekumeniczne ostatnich lat na poziomie ogólnopolskim. W Diecezji Płockiej ważnym dziełem, swoistym punktem odniesienia jest Księga Synodu, ostatniego Synodu Diecezji Płockiej. W ciągu tego czasu powstały 43 Synody Diecezjalne (Diecezja Płocka liczy 950 lat), w czasie których podejmowano różne ważne tematy. Ostatni Synod, który się zakończył w 2016 roku, po raz pierwszy wprost, jeden z dokumentów tegoż Synodu dotyczy również spraw ekumenicznych więc dialogu i relacji z innymi wspólnotami, które są w Diecezji.

 

tekst:MPBP w Rypinie


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: