Powiat ostatni


Dodany: 11:35:40 23.05.2023 1105Poziom wykształcenia ludności w Polsce wzrasta. Dziś swoje pierwsze egzaminy piszą uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy rozpoczęli egzamin z języka polskiego. To pierwszy z trzech sprawdzianów, który decyduje o ukończeniu szkoły podstawowej oraz rekrutacji do szkół średnich.

Ponad połowa Polaków ma już wykształcenie co najmniej średnie. Jak podaje GUS, w ciągu ostatnich 10 lat znacząco obniżył się udział osób z wykształceniem podstawowym - z 18,3 proc. w 2011 roku do poziomu 11,7 proc. w 2021 roku. W Kujawsko-Pomorskiem są jednak powiaty, w których odsetek najgorzej wykształconych jest dużo wyższy.

- W 2021 roku odsetek osób z wykształceniem co najmniej średnim wyniósł 55,5 procent (w 2011 roku - 48,5 procent), to jest wzrósł o 7 punktów procentowych. Najbardziej dynamiczny wzrost (ponad 30 procent) został odnotowany w odniesieniu do osób o wykształceniu wyższym, których udział zwiększył się z 17,1 procent w 2011 roku do 23,1 procent w 2021 roku (wzrost o 6 punktów procentowych) wśród ogółu ludności w wieku 13 lat i więcej - czytamy w raporcie GUS.

- W ciągu ostatnich 10 lat znacząco obniżył się udział osób z wykształceniem podstawowym z 18,3 procent w 2011 roku do poziomu 11,7 procent w 2021 roku oraz osób z wykształceniem gimnazjalnym z 4,9 procent do poziomu 3,1 procent. Dla 8 procent nie ustalono poziomu wykształcenia - podaje GUS.

Niestety nasz powiat nie może pochwalić się dobrym wynikiem, to tutaj jest najwyższy odsetek mieszkańców z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym i to nasz powiat w tym zestawieniu zajmuje ostatnie miejsce w Polsce. U nas, aż 25,8 % mieszkańców, czyli co 4 mieszkaniec powiatu ma wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe (z czego więcej jest gorzej wykształconych kobiet niż mężczyzn, choć nie jest to duża dysproporcja (26,5 procent kobiet oraz 24,9 procent mężczyzn).

 

 

 


Komentarze

-Gość-:

2023-05-26 20:06:40

i dlatego pis wygrywa


Dodaj komentarz:

Ostatnie newsy:

Nasze kamery