Walne w Grupie Działania


Dodany: 13:47:00 23.01.2024 360W grudniu 2023 roku w Świetlicy Wiejskiej w Skrwilnie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ. Zebranie miało charakter konsultacyjno-wyborczy.
LGD to stowarzyszenie powstające jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, dbając przy tym o rozwój własnego regionu, promując go oraz wykorzystując lokalne zasoby.
Nowy władze w Grupie Działania to:
- Wójt Gminy Skrwilno – Dariusz Kolczyński w kadencji 2023/2027 po raz trzeci z rzędu objął stanowisko Prezesa Zarządu.
Stanowisko Wiceprezesów Zarządu otrzymali:
- Dariusz Trojakowski oraz Janusz Tyburski – Wójt Gminy Rypin
Członkami Zarządu zostali:
- Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk,
- Paweł Grzybowski - Burmistrz Miasta Rypin,
- Jan Koprowski - Wójt Gminy Brzuze,
- Zbigniew Zgórzyński - Wójt Gminy Rogowo.
 
W nowej perspektywie finansowej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ będzie dysponowało środkami w kwocie prawie 20 mln zł. Środki te zostaną skierowane na przedsięwzięcaia związane z turystyką, rekreacją, infrastrukturą społeczną, jak również na rozwój działalności gospodarczej na terenie powiatu rypińskiego.
 
Lokalne grupy działania (LGD) są rodzajem partnerstwa terytorialnego, powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności.

 


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz:

Ostatnie newsy:

Nasze kamery