Rypiniak do Muzeum


Dodany: 09:51:51 23.02.2024 831Rypiniak Bogusław Pacek, Generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku został dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zastąpi on dotychczasowego dyrektora Pawła Żurkowskiego, choć ten nadal pozostanie w kierownictwie muzeum. O wyznaczeniu gen. Packa na to stanowisko zdecydował wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

 

Generał Bogusław Pacek (rocznik 1954), w Rypinie ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Po zakończeniu studiów przez rok pracował w macierzystej uczelni jako filolog. Jest teoretykiem i praktykiem wojskowości.

W latach 1978–1979 odbył przeszkolenie w Szkole Oficerów Rezerwy w Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim. W 1979 roku wstąpił do zawodowej służby wojskowej i przydzielony do Oddziału WSW w Gdańsku.

Był m.in. rektorem Akademii Obrony Narodowej, wcześniej w latach 2003-2006, komendantem głównym Żandarmerii Wojskowej, a w latach 2008-2009 był zastępcą dowódcy operacji EUFOR w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, w której uczestniczyło 26 państw.

Ma tytuł dr. hab. nauk wojskowych, od 2018 r, jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał ponad 20 książek z obszaru obronności i bezpieczeństwa, m.in. " Żandarmeria Wojskowa: komponent Sił Zbrojnych RP", "Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu" czy "Wojna hybrydowa na Ukrainie". Założył i kierował Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

W 2012 roku został Honorowym Obywatelem Rypina.

 

 

 

 


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz:

Ostatnie newsy:

Nasze kamery