Integracyjny projekt


Dodany: 15:40:15 31.10.2023 840Od 1 czerwca 2022 roku do końca października br. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej realizowało projekt w ramach programu pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, to pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata. Celem programu była aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, a którzy spotykają się z trudnościami z m.in. znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.

W ramach zadania organizowaliśmy zajęcia z nauki języka polskiego, zajęcia nauki obsługi komputera, prowadzone na zakupionym sprzęcie, ale również korzystaliśmy z innych urządzeń jak tablety, drukarki, projektory, które mamy w posiadaniu Stowarzyszenia. Dla uczestników przeprowadzaliśmy zajęcia integracyjne, były to m.in. zajęcia prozdrowotne, ruchowe, manualne, przeprowadzaliśmy rozmowy przybliżające kulturę polską i ukraińską. W ramach dodatkowych spotkań integracyjnych odbyły się takie wydarzenia jak: wspólne świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólny wyjazd do Warszawy, Sejmu RP czy wyjazd do Teatru Kamienica. Nasi Przyjaciele z Ukrainy byli zapraszani na nasze inne działania, które realizujemy z innych projektów sami lub z naszymi partnerami. W ramach zadania uruchomiliśmy Punkt Pomocowy, funkcjonowanie punktu pokazało nam wszystkim, że nawet trudne czasy, nie są w stanie zniszczyć w ludziach dobra. Doświadczaliśmy go przez cały rok, patrząc jak nasi bliscy i współpracownicy starali się nieść pomoc tym, którzy musieli uciekać przed wojną. Działanie Punktu pokazało nam jak był on potrzebny. Obecnie na jego bazie uruchomiliśmy tzw. miejsce aktywizacji społecznej, które jest zapleczem dla lokalnych grup. Zasadniczą misją tego miejsca jest wspieranie mieszkańców aktywnych społecznie. Osoby mające ciekawe pomysły do realizacji w przestrzeni publicznej, mogą otrzymać tu pomoc i wsparcie. Centrum jest miejscem, w którym swoją działalność mogą prowadzić organizacje pozarządowe czy wolontariusze. Punkt to przestrzeń, który jest przyjazny mieszkańcom, jest lokalnym centrum wymiany międzypokoleniowej. Punkt został wyposażony w kącik dla dzieci, który działa kiedy ich rodzice uczestniczą w naszych działaniach. Celem Projektu była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Zakończenie Projektu, nie oznacza, że nie będziemy dalej pomagać naszym Przyjaciołom z Ukrainy, dalej będziemy z nimi integrować się podczas warsztatów - mówi Marzena Łukowska. Konflikt ten to trudny okres dla wielu z nas, ale pokazał też bardzo ważną rzecz - że razem można zdziałać wiele dobrego. Nie ma znaczenia, skala i forma pomocy, liczy się to, że tak wiele osób włączyło się w realizacje naszych działań. To właśnie tacy ludzie sprawiają, że świat staje się lepszy. Jesteśmy dumni, że na tak wielu osób mogliśmy liczyć - dziękujemy za każdą pomoc, kontynuuje Marzena Łukowska, Prezes Stowarzyszenia.

Zadanie pn. "Z optymizmem w przyszłość - polsko ukraiński punkt pomocowy" sfinansowano z Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” - w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Zadanie pn. "Rypin miejscem aktywizacji społecznej" sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, PROO edycja 2023.


Galeria zdjęć:


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz:

Ostatnie newsy:

Nasze kamery